Arkkitehdit Ali-Kovero

Energiatehokkuusasiantuntemus ja korjausrakentaminen ovat vahvinta aluettamme.
Suunnittelua mökeistä vaativiin saneerauskohteisiin, kiinteistöjen kehittämistä ja kaavoitusta

Toimistomme on perustettu vuonna 1981 ja harjoitamme perinteisen arkkitehtisuunnittelun ohella yhdyskuntasuunnittelua ja kehittämishankkeiden konsultointia. Tämän lisäksi erilaiset yhdyskuntasuunnitteluun liittyvät selvitykset, tietojärjestelmät, tiedonhallinta ja ideoinnit ovat alaamme.

Toimistossamme työskentelee kaksi henkilöä:

  • Eija Ali-Kovero arkkitehti SAFA, rakennussuunnittelu ja perusparannukset
  • Rauno Ali-Kovero arkkitehti SAFA, arkkitehtisuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu ja kehittämisprojektit.

Tarvittaessa aputyövoimana

  • Teemu Ali-Kovero, ATK-sovellutukset
  • Kirsi Ali-Kovero

Olemme panostaneet verkostotyöhön erityisesti suunnittelu ja kehittämishankkeissa sekä tutkimuspainotteisissa projekteissa. Viime aikoina olemme panostaneet energiatehokkuuden hallintaan uudisrakennushankkeissa sekä korjausrakentamisessa. Olemme kehittäneet osaamistamme erityisesti uusien teknologioiden, metodien ja laitteiden hallinnassa sekä suunnittelussa että toteutuksessa. Panostamme myös pääsuunnittelijan roolin kirkastamiseen ja vastuulliseen hankekoordinointiin. Olemme olleet pioneereja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeissa (Public-Private-Partnership) toimimalla useassa hankkeessa kokoavana koordinaattorina.

Viimeaikaiset työt ovat keskittyneet rakennussuunnittelussa perusparannusten suunnitteluun ja täydennysrakentamiseen. Yhdyskuntasuunnittelussa olemme laatineet erilaisia keskustasuunnitelmia ja kehittämisprojekteja. Olemme osallistuneet aktiivisesti kansainvälisiin yhteishankkeisiin, esimerkiksi Altener-ohjelman "EU-Competition for Bioclimatic Urban Redevelopment – Innovative redevelopment of urban areas in 7 European cities" ja EDGECITIES-verkoston hankkeisiin. Näissä hankkeissa olemme käyttäneet menestyksellisesti uusimpia 3d-mallintavia työmenetelmiä ja ATK-ohjelmistoja. Erityisesti Nemetschekin Allplan ohjelmiston avulla olemme pystyneet näyttävän ja havainnollisen materiaalin tuottamiseen päätöksentekoa helpottamaan ja antamaan realistisen kuvan kaikille osapuolille.

Metsosaari